agencja reklamowa zabrze
reklama
Strona główna | O nas | Oferta | Portfolio | Linki | Warunki współpracy | Kontakt
{$s1}
Wybrane ostatnie realizacje

Opaska na rękę z nadrukiem


Gadzety KSM opaska

zobacz >>

Projekt graficzny okładki audiobooka.


Qes_clovis

zobacz >>

Projekt graficzny okładki audiobooka pt. "Malec" Juliusza Verne'a


Qes_malec

zobacz >>

Projekt graficzny okładki audiobooka


Qes_opowiadaniazebrane

zobacz >>

Wizytówka offsetowa laminowana folią matową. Na projekcie zastosowane kody QR zawierające indywidualne dane osobowe


wiz_komunal2016

zobacz >>

Projekt graficzny logo Chustownik - doradcy noszenia ClauWi


chustownik-logo

zobacz >>

Projekt graficzny i opracowanie księgi identyfikacji wizualnej logo kanadyjskiej firmy Vitalicana


Vitalicana logo

zobacz >>

Projekt graficzny okładki audiobooka


Qes_braciakip

zobacz >>

Baner reklamowy zawieszony na drewnianej ramie pośredniej, dzięki czemu uniknięty został problem wiercenia w elewacji co 50cm. Rama przymocowana do elewacji na 5szt. kołków.


baner na ramie

zobacz >>

Stojak reklamowy tzw. potykacz, do montażu banerów dwustronnych oczkowanych


Lidertec - stojak na baner

zobacz >>

Projekt, druk i wykonanie ekspozytora typu roll-up dla Powiatowego Urzedu Pracy w Sejnach.


PUP Sejny - rollup 1 i 2

zobacz >>

Tablice z laminowanym wydrukiem wielkoformatowym długookresowym, oraz kaseton świetlny 350x100cm.


Lidertec - kaseton, szyld

zobacz >>

Renowacja tablic reklamowych. Blacha 0,5mm zaginana po dłuższej krawędzi wyklejana folią ploterową Starex oraz Oracal.


Kantor - szyld

zobacz >>

Projekt, produkcja i montaż tablic reklamowych oraz montaż wyświetlacza LED


lidertec - tablice o/Chorzow

zobacz >>

Tablica reklamowa, blacha 0.5mm gięta po dłuższej krawędzi, wydruk solwentowy z dodatkowym laminatem zabezpieczającym UV


Coma - tablica reklamowa

zobacz >>

Projekt i realizacja cennika usług. Atrakcyjna okładka twarda pełnokolorowa dająca możliwość wymiany wpinanych kart.


visegecennik

zobacz >>

Dwustronny billboard reklamowy 4x4m, podkład z blachy, wydruk solwentowy na folii monomerycznej z dodatkowym laminatem UV.


lidertec billboard o/DG

zobacz >>

Tablica reklamowa, PCV spienione 5mm, wydruk solwentowy z dodatkowym laminatem UV


Jelonek - tablica reklamowa

zobacz >>

Projekt i wykonanie strony internetowej z systemem zarządzania treścią (CMS) dla firmy Foureco.


foureco strona

zobacz >>

Stojak reklamowy tzw. potykacz w ramie aluminowej.


pendragon potykacz

zobacz >>

{$s1}
Artykuły

•   Druk cyfrowy czy offsetowy? >>
•   Druk cyfrowy >>
•   10 przykazań dobrej reklamy! >>
•   Jak sprawnie wykonać projekt? >>
•   Nadruki na tekstyliach >>
•   Jak zwiększać czytelność tekstu w Internecie? >>

>> przeglądaj artykuły

{$s1}
Słownik pojęć poligraficznych i reklamowych

•   Pantone >>
•   Foliowanie >>
•   Kalendarz autorski >>
•   Kaszerowanie >>
•   Falcowanie >>
•   Tampodruk >>

>> przejdź do słownika

{$s1}
Subskrybcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach wpisz swój adres e-mail:

Twój email:{$s1}
Prezenty

reklama, prezenty
tapety na pulpit, internetowe kartki okolicznościowe...
>> zajrzyj

{$s1}
Współpraca

reklama współpraca tel.kom.
799 151 377


>> kontakt


Warunki współpracy

Warunki współpracy

1. Zleceniobiorca

Internetowa oferta artykułów reklamowych na stronie www.caddo.pl jest prowadzony przez firmę Caddo z siedzibą w Zabrzu przy ul. Grunwaldzkiej 18 zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Powyższa publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego i może być rozumiana wyłącznie jako informacja handlowa.

2. Zamówienia:

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Zmiana umowy nastąpić może jedynie w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Druki zamówień wypełnia przedstawiciel firmy Caddo po otrzymaniu od zleceniodawcy potrzebnych danych, a następnie przesyła mailem druk, który należy po zatwierdzeniu odesłać faxem lub e-mailem.

Zamówienie powinna zawierać w szczególności następujące informacje:
a) przedmiot zamówienia i cenę;
b) firmę (nazwę) Zamawiającego, w przypadku osób fizycznych należy podać pełne imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza; numer, pod jakim dana działalność figuruje w Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz siedzibę urzędu, który dokonał wpisu. W przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać numer, pod którym dany podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym;
c) adres siedziby Zamawiającego, w przypadku osób fizycznych należy podać adres, pod jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz adres zamieszkania;
d) NIP, REGON, numer telefonu i faksu; adres poczty elektronicznej Zamawiającego; w przypadku osób fizycznych także numer PESEL;
e) imię, nazwisko, numer telefonu i faksu; adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktów. W razie wątpliwości przyjmuje się, że osoba wskazana do kontaktów jest umocowana przez Zamawiającego do składania oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy dotyczących umowy, w tym zmiany, uszczegółowienia, odstąpienia, rozwiązania umowy oraz do odebrania przedmiotu zamówienia;
f) informacje, materiały, logotypy konieczne do wykonania przedmiotu dostawy (w szczególności projekty, matryce), określenie kolorów lub numerów Pantone lub CMYK jeśli takie ustalenia istnieją.
g) datę sporządzenia zamówienia;
h) cenę netto, podatek vat, cenę brutto
i) określone formy płatności, zaliczki itp
j) informacje o sposóbie dostawy
k) pieczątkę oraz podpis Zamawiającego lub osoby działającej w jego imieniu.

3. Szczegóły zamówienia:
Przy podawaniu koloru stosujemy palety PANTONETM lub CMYK w zależności od techniki druku, w przypadku mniejszych wymagań typowe określenia jak: granatowy, pomarańczowy, czerwony, niebieski, itp.
W przypadku występowania logo firmy, prosimy o dostarczenie pliku graficznyego Państwa logo najlepiej w formacie *cdr, *ai, *.eps lub ewentualnie *.tif, *.jpg, *.bmp lecz w rozdzielczości co najmniej 300 dpi przy docelowym wymiarze.

W oparciu o informacje, materiały, logotypy, o jakich mowa w ust. 2 lit. f powyżej, firma CADDO wykona graficzne projekty, projekty tłoczeń, stron reklamowych, opraw indywidualnych i nadruków przedmiotu zamówienia i przedłoży je do akceptacji Zamawiającemu lub osobie, o jakiej mowa w ust. 2 lit. e powyżej. Firma CADDO przystąpi do wykonywania przedmiotu zamówienia po otrzymaniu od Zamawiającego lub osoby, o jakiej mowa w ust. 2 lit. e powyżej, akceptacji na piśmie graficznych projektów, o jakich mowa powyżej. Zamawiający lub wskazana powyżej osoba mogą zgłaszać uzasadnione poprawki do projektów graficznych.

Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z firmą CADDO w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów do wykonania umowy, dokonywania akceptów, informowania o zmianach informacji umieszczanych w kalendarzach w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych.

Złożone zamówienie stanowi jednocześnie oświadczenie Zamawiającego, że jest uprawniony do korzystania z materiałów, logotypów jako przedmiotów praw autorskich na polach eksploatacji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Poprzez samo złożenie zamówienia, Zamawiający upoważnia firmę CADDO do korzystania z tych materiałów, logotypów w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności do wprowadzenia do pamięci komputera, zwielokrotnienia, umieszczenia na przedmiocie zamówienia, a także dla celów promocyjnych, opisanych poniżej. Zamawiający zwolni firmę CADDO z wszelkich roszczeń, naprawi każdą szkodę, jaką firma CADDO poniesie w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie uprawniony do korzystania ze wskazanych powyżej przedmiotów praw autorskich.

Firma CADDO zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych artykułów reklamowych (zawierających logotyp, firmę, znak towarowy, projekty autorskie) w celach promocyjnych, chyba że strony na piśmie postanowią inaczej.

Zamówienie z każdego asortymentu może być zrealizowane w ilości +/- 2% (pow. 500 egz. +/- 1%).

4. Ceny i Płatności:
Podawane ceny opublikowane w cennikach lub kalkulowane indywidualnie są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
Dostępne są następujące formy płatności:
• za pobraniem / płatność gotówką
• przelewem z góry
Przedpłata - warunkiem realizacji tej formy płatności jest przesłanie nam kopii przelewu na nasze konto w wysokości kwoty brutto widniejącej na fakturze pro forma która zostanie wysłana drogą e-mailową. Nieotrzymanie przez nas potwierdzenia Państwa przelewu w terminie określonym na fakturze pro forma uznajemy za anulowanie zamówienia.
• przelew z terminem płatności 7 lub 14 dni
Sprawdzonym stałym kontrahentom (najwcześniej po trzeciej realizacji) umożliwiamy płatność przelewem z terminem płatności 7 lub 14 dni. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.

5. Zaliczki:
Przy pierwszych realizacjach są pobierane i wynoszą średnio 30% wartości zamówienia:
W chwili złożenia zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez firmę CADDO.

6. Terminy realizacji:
Terminy ustalane są indywidualnie w zależności od wybranego produktu.

7. Reklamacje
Reklamacje zrealizowanego zlecenia należy zgłosić do 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia.

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez firmę Caddo reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik firmy Caddo poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.

Firma Caddo zobowiązuje się do pisemnego uzasadnienia, w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji.

Firma Caddo ma prawo do negatywnego rozpatrzenia reklamacji jeżeli nie zostanie zwrócone 100% zrealizowanego zamówienia.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół szkodowy poświadczony przez przewoźnika oraz niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie firmę Caddo. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Firma Caddo pokrywa koszty przesyłek związanych z reklamacją oraz zobowiązuje się do: bezpłatnego ponownego wykonania zlecenia lub obniżenia ceny za wykonaną usługę. W przypadku, kiedy Klient nie wyrazi zgody na ponowne wykonanie przez Drukarnię usługi ani na obniżenie ceny, otrzyma zwrot zapłaty za reklamowane zlecenie. 

Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy, cyfrowy, wielkoformatowy oraz sitodruk i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.).

Wady stwierdzone przy odbiorze wyrobów i zgłoszone do reklamacji nie mogą dotyczyć uchybień, które mogły być wykryte przez Zamawiającego podczas badania wzorów i projektów, a mimo to nie zostały zgłoszone. W takich przypadkach firma CADDO nie będzie ponosić odpowiedzialności.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.


.:© CADDO       Sklep internetowy Twoja-Reklama.com.pl